หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 213

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 213
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2009 ยืมออก 31/01/2022 มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2001 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Guyton and Hall textbook of medical physiology / Hall, John E. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G89 2011 ยืมออก 21/02/2022 มี E-book 13th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Textbook of medical physiology / Guyton, Arthur C., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G89 2006 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 13th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Textbook of medical physiology / Guyton, Arthur C., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G89 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Berne & Levy physiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT4 .P75 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Harrison's principles of internal medicine / editors, Anthony S. Fauci ... [et al.]. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2008 V. 1 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2005 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Harrison's principles of internal medicine. Vol. 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2001 V. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 20th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2010 พร้อมให้บริการ
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2006 พร้อมให้บริการ
Fraser and Pare's diagnosis of diseases of the chest / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF975 .D53 1999 V. 1 พร้อมให้บริการ
Review of medical physiology / Ganong, William F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .G36 2010 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 26th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Grant's atlas of anatomy / Agur, Anne M. R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .G73 2013 พร้อมให้บริการ
Grant's atlas of anatomy / Agur, A. M. R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .G73 2009 พร้อมให้บริการ
Grant's atlas of anatomy / Agur, Anne M. R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .G73 2005 พร้อมให้บริการ
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2009 ยืมออก 31/01/2022 มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2005 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2018 ยืมออก 31/01/2022
Grant's atlas of anatomy / Agur, A. M. R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .G73 2017 พร้อมให้บริการ
Textbook of radiology and imaging / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WN100 .T49 1998 V. 1 พร้อมให้บริการ
Berne & Levy principles of physiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT4 .P75 2006 พร้อมให้บริการ
Robbins and Cotran pathologic basis of disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2015 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Robbins and Cotran pathologic basis of disease. Robbins, Stanley L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Robbins and Cotran pathologic basis of disease. Robbins, Stanley Leonard, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2005 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Chest X-ray. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF975 .ว656 2546 ล. 1 พร้อมให้บริการ
Chest X-ray. เล่ม 1, พื้นฐานและหลักการวินิจฉัยโรค / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF975 .ว656 2557 ล. 1 พร้อมให้บริการ
Gray's anatomy for students / Drake, Richard L., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .D735 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 4th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Gray's anatomy for students / Drake, Richard L., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .D735 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 4th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
General and systematic pathology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G46 2010 พร้อมให้บริการ
General and systematic pathology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .G46 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ
Heart physiology : from cell to circulation / Opie, Lionel H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG202 .O65 2004 พร้อมให้บริการ
พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อย = Basic pathology of common disease / Basic pathology of common disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY4 .อ363 2550 ยืมออก 10/02/2022
พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อย = Basic pathology of common disease / อนุพงศ์ นิติเรืองจรัส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY4 .อ363 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Cardiovascular physiology / Berne, Robert M., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG102 .B47 2001 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Handbook of clinical drug data. Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books QV39 .H354 1999 พร้อมให้บริการ
Imaging of the diseases of the chest / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF600 .I425 2005 พร้อมให้บริการ มี E-book 5th ed./2010 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Drugs for the heart / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV150 .D78 2009 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2013 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Color atlas of histology / Gartner, Leslie P., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .G37 2009 พร้อมให้บริการ
Color atlas of histology / Gartner, Leslie P., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .G37 2006 พร้อมให้บริการ
Color atlas of histology / Gartner, Leslie P., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .G37 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ
Physiology of the heart / Katz, Arnold M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG202 .K38 2001 พร้อมให้บริการ
Diagnostic imaging / Armstrong, Peter, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WN200 .A763 2009 พร้อมให้บริการ
Diagnostic imaging / Armstrong, Peter, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WN200 .A763 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ
Histology : a text and atlas / Ross, Michael H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .R67 2003 พร้อมให้บริการ
Hurst's the heart : manual of cardiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG39 .H877 2005 พร้อมให้บริการ
Hurst's the heart : manual of cardiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG39 .H877 2001 พร้อมให้บริการ
Basic histology. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS504 .B39 2005 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 15th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Grant's atlas of anatomy / Agur, A. M. R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .G73 2021 ยืมออก 01/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544