หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 215

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 215
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Langman's medical embryology / Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2015 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology. Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2010 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology. Sadler, Thomas W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2006 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology. Langman, Jan, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2009 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2001 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Berne & Levy physiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT4 .P75 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
The developing human : clinically oriented embryology / clinically oriented embryology / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .M66 2013 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 11th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
The developing human : clinically oriented embryology / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .M66 2003 พร้อมให้บริการ มี E-book 11th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
The developing human : clinically oriented embryology / clinically oriented embryology / มัวร์, คีต แอล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .ม654 ฉ. 1 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 11th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2010 พร้อมให้บริการ
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2006 พร้อมให้บริการ
Fluid, electrolyte, and acid-base physiology : a problem-based approach / Halperin, Mitchell L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WD220 .H347 1999 พร้อมให้บริการ มี E-book 5th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2003 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2009 ยืมออก 31/01/2022 มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2005 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2018 ยืมออก 31/01/2022
Principles of medical biochemistry / Meisenberg, Gerhard. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU34 .M457 2012 ยืมออก 03/02/2022 มี E-book 4th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Principles of medical biochemistry / Meisenberg, Gerhard. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU34 .M457 2006 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 4th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : principles for clinical medicine / principles for clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M444 2013 พร้อมให้บริการ
Medical physiology : principles for clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M444 2009 พร้อมให้บริการ
Robbins and Cotran pathologic basis of disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2015 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Robbins and Cotran pathologic basis of disease. Robbins, Stanley L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Robbins and Cotran pathologic basis of disease. Robbins, Stanley Leonard, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2005 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Clinical anatomy by regions / Snell, Richard S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .S63 2008 พร้อมให้บริการ
Clinical anatomy / Snell, Richard S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .S63 2004 พร้อมให้บริการ
Langman's medical embryology / Sadler, T. W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .L36 2019 ยืมออก 31/08/2022
Medical physiology : principles for clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M444 2018 พร้อมให้บริการ
Snell's clinical anatomy by regions / Wineski, Lawrence E. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .S63 2019 ยืมออก 21/02/2022
พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อย = Basic pathology of common disease / Basic pathology of common disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY4 .อ363 2550 ยืมออก 10/02/2022
พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อย = Basic pathology of common disease / อนุพงศ์ นิติเรืองจรัส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY4 .อ363 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Color atlas of histology / Gartner, Leslie P., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .G37 2009 พร้อมให้บริการ
Color atlas of histology / Gartner, Leslie P., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .G37 2006 พร้อมให้บริการ
Color atlas of histology / Gartner, Leslie P., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .G37 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ
Essentials of anatomy & physiology / Seeley, Rod R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .S452 2005 C. 2 ยืมออก 31/08/2022
Seeley's essentials of anatomy & physiology / VanPutte, Cinnamon L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .V367 2019 พร้อมให้บริการ
Reproductive endocrinology, surgery, and technology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WK140 .R474 V.1 พร้อมให้บริการ
Endocrine and reproductive systems / Debuse, Madeleine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WK100 .D438 พร้อมให้บริการ
Yen and Jaffe's reproductive endocrinology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ205 .R47 2009 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Yen & Jaffe's reproductive endocrinology : physiology, pathophysiology, and clinical management / physiology, pathophysiology, and clinical management / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ205 .R47 2014 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Rubin's pathology : clinicopathologic foundations of medicine / clinicopathologic foundations of medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .P38 2015 พร้อมให้บริการ
Rubin's pathology : clinicopathologic foundations of medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .P38 2012 พร้อมให้บริการ
Rubin's pathology : clinicopathologic foundations of medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .P38 2008 C. 4 พร้อมให้บริการ
Basic concepts in embryology : a student's survival guide / Sweeney, Lauren J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS604 .S944 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544