หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Wintrobe's clinical hematology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .W56 2019 พร้อมให้บริการ
Robbins and Cotran pathologic basis of disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2015 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Robbins and Cotran pathologic basis of disease. Robbins, Stanley L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Robbins and Cotran pathologic basis of disease. Robbins, Stanley Leonard, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .R62 2005 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2015 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
ปัญหาที่พบบ่อยทางโลหิตวิทยา = Common problem in hematology / Common problem in hematology / นงลักษณ์ คณิตทรัพย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH120 .น246 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ปัญหาที่พบบ่อยทางโลหิตวิทยา = Common problem in hematology : ตำรา / นงลักษณ์ คณิตทรัพย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH120 .น246 2547 พร้อมให้บริการ
ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย / การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .ต64 2550 พร้อมให้บริการ
ภาพสีประกอบ โลหิตวิทยา = Color aids hematology / สุภินันท์ สเป็ค-สายเชื้อ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .ส745 พร้อมให้บริการ
ภาพสีประกอบ โลหิตวิทยา = Color aids hematology / Color aids hematology / สุภินันท์ สเป็ค-สายเชื้อ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .ส745 2534 พร้อมให้บริการ
ภาพสีประกอบ โลหิตวิทยา = Color aids hematology / Color aids hematology / สุภินันท์ สเป็ค-สายเชื้อ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .ส745 2553 พร้อมให้บริการ
Hematology for the medical student / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .H5264 พร้อมให้บริการ
โลหิตวิทยาเบื้องต้น / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY400 .ล956 ฉ. 1 ยืมออก 17/02/2022
โลหิตวิทยา 1996 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .ล945 2539 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
โลหิตวิทยาในเวชปฏิบัติ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .ป625 2551 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เลือดและส่วนประกอบของเลือด / นงลักษณ์ คณิตทรัพย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .น246 พร้อมให้บริการ
ปัญหาที่พบบ่อยทางโลหิตวิทยา / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .ป625 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
แนวทางการรักษาโรคโลหิตวิทยาในประเทศไทย = Evidence-based guidelines for treating hematologic diseases inThailand / Evidence-based guidelines for treating hematologic diseases inThailand / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH120 .น853 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Lymphoma : การวินิจฉัยและความรู้ทางโลหิตพยาธิวิทยา = Lymphoma : diagnosis and knowledge in hematopathology / สัญญา สุขพณิชนันท์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH525 .ส622 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Williams hematology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .H49 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2016 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Rodak's hematology : clinical principles and applications / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .D534 2020 ยืมออก 31/08/2022
Hematology : clinical principles and applications / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .D534 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ
Hematology : clinical principles and applications / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .D534 2002 พร้อมให้บริการ
Microscopic haematology : a practical guide for the laboratory / Rozenberg, Gillian. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH17 .R694 2003 พร้อมให้บริการ
Wintrobe's clinical hematology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .W56 2014 พร้อมให้บริการ
Wintrobe's clinical hematology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .W56 2009 V. 1 พร้อมให้บริการ
Hematology in clinical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .H556 2011 พร้อมให้บริการ
Hematology in clinical practice : a guide to diagnosis and management / Hillman, Robert S., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .H556 2005 พร้อมให้บริการ
Hematology : basic principles and practice / basic principles and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .H52 2013 พร้อมให้บริการ มี E-book 7th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Blood banking and transfusion medicine : basic principles & practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB356 .B566 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544