หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 312

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 312
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2009 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2004 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Basic & clinical pharmacology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .B38 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 14th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2006 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .G66 2001 พร้อมให้บริการ มี E-book 13th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessPharmacy
แบคทีเรียวิทยาพื้นฐาน = Basic bacteriology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW4 .บ824 พร้อมให้บริการ
ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ = Textbook of medical bacteriology / Textbook of medical bacteriology / ภัทรชัย กีรติสิน. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW50 .ภ634 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
อิมมูโนวิทยา / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW504 .ค74 2543 พร้อมให้บริการ
Elsevier's integrated review. Actor, Jeffrey K. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW540 .A258 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 2nd ed./2012 ที่ฐานข้อมูล ScienceDirect
Cellular and molecular immunology / Abbas, Abul K. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW568 .A22 2018 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Cellular and molecular immunology / Abbas, Abul K. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW568 .A22 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Cellular and molecular immunology / Abbas, Abul K. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW568 .A22 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Cellular and molecular immunology / Abbas, Abul K. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW568 .A22 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Jawetz, Melnick & Adelberg's medical microbiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW4.01 .JA948 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 28th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Schaechter's mechanisms of microbial disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW700 .S33 2013 พร้อมให้บริการ
Schaechter’s mechanisms of microbial disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW700 .M43 2007 พร้อมให้บริการ
Drug facts and comparisons 2014 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV39 .D785 2014 พร้อมให้บริการ
Drug facts and comparisons 2015. Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books QV39 .D785 2014a พร้อมให้บริการ
Kuby immunology / Kindt, Thomas J., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW504 .K563 2007 C. 2 พร้อมให้บริการ
Kuby immunology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW504 .K563 2019 ยืมออก 31/08/2022
Medical microbiology : a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW4 .M427 2007 พร้อมให้บริการ มี E-book 19th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical microbiology : a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW4 .M427 2002 พร้อมให้บริการ มี E-book 19th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Janeway's immunobiology / Murphy, Kenneth Reserve Book (Hourly) Nongyao Chaiseri Library
Circulation Counter
Reserve Books QW504 .J364 2008 พร้อมให้บริการ
Microbiology and immunology / Rosenthal, Kenneth S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW18.2 .R673 2007 พร้อมให้บริการ
Rapid review microbiology and immunology / Rosenthal, Kenneth S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW18.2 .R673 2011 ยืมออก 19/02/2022
Basic and clinical immunology / Peakman, Mark. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW540 .P435 2009 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544