หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของSD 351

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: SD 351
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
จิตวิทยาการกีฬาพื้นฐาน : แนวทางการนำไปใช้ = Basic of sport psychology : a practice guide / แนวทางการนำไปใช้ = Basic of sport psychology : a practice guide / สุพัชริน เขมรัตน์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books GV706.4 .ส763 2562 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544