หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของโครงการ BEC

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
  2. รหัสรายวิชา: HR211
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • โศจิรา กรรณสูต
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Human resource management / Dessler, Gary, Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HF5549 .D4 2020 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544