การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับผลกระทบต่อภาวะการจ้างงานของแรงงานหญิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย = Impact of technological changes on employment situations of women workers in the Thai textile industry / จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, สถาบันพัฒนาแรงงานไทย ; บรรณาธิการ จุไรรัตน์ จันทร์ธำรง.  (Text) (Text)

การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสภาพการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยและผลกระทบต่อแรงงานหญิง (2536 : กรุงเทพฯ)
จุไรรัตน์ จันทร์ธำรง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท | สถาบันพัฒนาแรงงานไทย
Call no.: HD8039.ส72 ก65Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2536Description: 171 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9745724955Subject(s): คนงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ผลกระทบของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- ไทยอุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ไทยสตรี -- การจ้างงาน -- ไทยLOC classification: HD8039.ส72 | ก65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HD8039.ส72 ก65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009193823
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8039.ส72 ก65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006917299
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Adul Wichiencharoen Room IND HD 1993 100136 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015274732
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8039.ส72 ก65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015101869
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8039.ส72 ก65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004554375
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8039.ส72 ก65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004554383
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD8039.ส72 ก65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004512217
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HD8039.ส72 ก65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011857092
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HD8039.ล682 ศ646 การเปรียบเทียบการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของแรงงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / HD8039.ส6 น85 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย / HD8039.ส6 น85 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย / HD8039.ส72 ก65 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับผลกระทบต่อภาวะการจ้างงานของแรงงานหญิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย = HD8039.ส72 ก65 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับผลกระทบต่อภาวะการจ้างงานของแรงงานหญิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย = HD8039.ส72 ก65 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับผลกระทบต่อภาวะการจ้างงานของแรงงานหญิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย = HD8039.ส72 ร63 รายงานผลการศึกษาสำรวจเรื่อง การเลิกจ้างคนงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอปี พ.ศ. 2523-2525 /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544