ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของวิทยาลัยครู เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักสื่อสารพัฒนาการ ในระดับท้องถิ่น= The opinions of teachers colleges administrators and teachers in communication arts concerning the education of their students to became local development communicators / พรรณทิพา สินไชย.  (Text) (Text)

พรรณทิพา สินไชย
Call no.: P91.5 .พ45Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Description: 124 หน้าSubject(s): การสื่อสาร -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- ไทยสื่อมวลชน -- การศึกษาและการสอน -- ไทยวิทยาลัยครู -- ไทย -- การบริหารLOC classification: P91.5 | .พ45Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/11293 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.1 ยืมออก 18/05/2023 31379005237202
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Faculty of Journalism and Mass Communication Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
P91.3 .W56 2014 Mass media research : P91.5 .ก65 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการจัดการสื่อมวลชนศึกษา ในประเทศไทย / P91.5 .ป4 รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร = P91.5 .พ45 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของวิทยาลัยครู เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักสื่อสารพัฒนาการ ในระดับท้องถิ่น= The opinions of teachers colleges administrators and teachers in communication arts concerning the education of their students to became local development communicators / P91.5 .ร64 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้สื่อประเพณีดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าเย้า เผ่าลีซอ เผ่ากะเหรี่ยง / P91.5 .ส75 ความชอบใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของพ่อแม่ด้านการพัฒนาครอบครัวและเด็กในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย = P91.5 .อ7 รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ (ระดับอุดมศึกษา) ในประเทศไทย.

วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544