ความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / โดย วนิดา โสตเนียม.  (Text) (Text)

วนิดา โสตเนียม
Call no.: Z1003.5 .ว33Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2534Description: ก-ซ, 98 แผ่นSubject(s): การอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยLOC classification: Z1003.5 | .ว33
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks Z1003.5 .ว33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379004455870
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
Z1003.5 .ร633 2554 รายงานการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร / Z1003.5 .ร633 2556 รายงานการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร / z1003.5 .ว6 การศึกษาสภาพการอ่านและเปรียบเทียบความสนใจในการอ่านระหว่างเด็กหูหนวก กับเด็กปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Z1003.5 .ว33 ความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Z1003.5 .ศ45 2542 การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน / Z1003.5 .ศ45 2542 การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน / Z1003.5 .ศ65 การณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544