พัฒนาการของนโยบายการสื่อสารในประเทศไทย : การศึกษาวิเคราะห์แนวนโยบายและแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ / บุญโปรด ทนันชัยบุตร.  (Text) (Text)

บุญโปรด ทนันชัยบุตร, 2475-
Call no.: P91.5 .บ7Publication: [กรุงเทพฯ]: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Description: (7), 154 หน้าSubject(s): การสื่อสาร -- ไทยLOC classification: P91.5 | .บ7Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/11259 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.9 ยืมออก 18/05/2023 31379005237111
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
2559/11256 ภาษาและการสื่อสาร ; 2559/11257 มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพสื่อสารมวลชนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย / 2559/11258 มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพสื่อสารมวลชนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย / 2559/11259 พัฒนาการของนโยบายการสื่อสารในประเทศไทย : 2559/11263 การศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนต่อการศึกษาของชาวบ้าน, สภาพปัจจุบันของสื่อมวลชน. 2559/11264 การประกาศเกียรติคุณผู้ผลิตผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน. 2559/11265 สิทธิการสื่อสารในประเทศไทย.

วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544