กลไกระดับชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา = National machinery for the promotion and protection of human rights in criminal justice process / รัชนีกร โชติชัยสถิตย์.  (Text) (Text)

รัชนีกร โชติชัยสถิตย์, 2501-
Call no.: KPT2095 .ร62Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณพิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Description: ก-ฎ, 396 แผ่นISBN: 9745838349Subject(s): สิทธิมนุษยชน -- ไทยLOC classification: KPT2095 | .ร62Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2095 .ร62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379004638111
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2090 .ร63 รัฐธรรมนูญไทย / KPT2090 .ส64 2558 สาระดี ๆ ที่ประชาชนควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป / KPT2090 .ส64 2558 สาระดี ๆ ที่ประชาชนควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป / KPT2095 .ร62 กลไกระดับชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา = KPT2101 .จ63 อธิบายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ. KPT2101 .จ63 อธิบายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ. KPT2101 .บ63 ชีวประวัติธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475-2520 /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544