การคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ, 65 ตรี / พิภพ วีระพงษ์.  (Text) (Text)

พิภพ วีระพงษ์
Call no.: KPT2832 .พ64Publication: กรุงเทพฯ : สื่อภาษี, 2538Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 161 หน้าISBN: 9743404937Subject(s): ภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายรัษฎากร -- ไทยLOC classification: KPT2832 | .พ64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2832 .พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006028915
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2832 .พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379006028923
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2832 .พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379006028931
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2832 .พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379006028949
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2832 .พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379006028956
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2832 .พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379006028964
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2824 .ส736 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนแดนกรรมสิทธิ์เพื่อกิจการสาธารณูปโภค / KPT2824 .ป43 2559 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับราคาลดลงของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 = KPT2827 .ธ62 สาธารณประโยชน์ในกฎหมายปกครอง / KPT2832 .พ64 การคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ, 65 ตรี / KPT2832 .พ64 การคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ, 65 ตรี / KPT2840.ก28 2543 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2840.ก49 2547 รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2545) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544