ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย = The problems of law on discipline of university personnael / อาจินต์ ฟักทองพรรณ.  (Text) (Text)

อาจินต์ ฟักทองพรรณ
Call no.: KPT2977 .อ63Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530Description: ก-ซ, 251 แผ่นISBN: 9745678899Subject(s): มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- วินัยLOC classification: KPT2977 | .อ63Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2977 .อ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004583465
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2977 .พ942 2562 วินัยราชการ / KPT2977 .ม372 2552 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ / KPT2977 .ม372 2552 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ / KPT2977 .อ63 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย = KPT2977 .ค56 2562 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / KPT2977 .พ942 2562 วินัยราชการ / KPT2977 .อ46 2559 ปัญหาการกลั่นกรองการลงโทษทางวินัยข้าราชการรัฐสภา /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544