การกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการครู : ศึกษาเฉพาะกรณีการประพฤติผิดทางเพศ = Disciplinary offences committed by teacher civil service : a study of sexual offences / นภาศักดิ์ เล้าอาภรณ์.  (Text) (Text)

นภาศักดิ์ เล้าอาภรณ์, 2503-
Call no.: JQ1746.ฮ13ว6 น42Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Description: 142 หน้าISBN: 9745779067Subject(s): ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- วินัยLOC classification: JQ1746.ฮ13ว6 | น42Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks JQ1746.ฮ13ว6 น42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004582533
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1746.ฮ13พ6 ร63 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้างสัญญาต่าง ๆ หนังสือค้ำประกัน บัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ / JQ1746.ฮ13พ6 ร63 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้างสัญญาต่าง ๆ หนังสือค้ำประกัน บัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ / JQ1746.ฮ13ว6 ค74 คู่มือการดำเนินการทางวินัย "ของข้าราชการทุกฝ่าย" / JQ1746.ฮ13ว6 น42 การกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการครู : JQ1746.ฮ13ว6 ส72 การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญโดยไม่เป็นธรรม ในขั้นตอนก่อนการวินิจฉัยสั่งการ = JQ1746.ฮ13ว6 ส725 วินัยข้าราชการพลเรือนและการดำเนินการสอบสวนทางวินัย (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2528) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา) / JQ1746.ฮ13ว6 ส725 วินัยข้าราชการพลเรือนและการดำเนินการสอบสวนทางวินัย (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2528) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา) /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544