ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ / วันทนีย์ วาสิกะสิน, สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.  (Text) (Text)

วันทนีย์ วาสิกะสิน
สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, 2493- | กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
Call no.: HV31 .ว53Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Description: 129 หน้า : ภาพประกอบNotes: รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 2553.ISBN: 9745714682; 9789749900079 (2550); 9786167398044 (2553)Subject(s): สังคมสงเคราะห์LOC classification: HV31 | .ว53
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012338076
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379000934530
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379000934548
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379000934555
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379008566870
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 35 พร้อมให้บริการ
31379008918865
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 36 พร้อมให้บริการ
31379009308181
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 37 พร้อมให้บริการ
31379009308199
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 38 พร้อมให้บริการ
31379009308207
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 39 ยืมออก 31/08/2022 31379009308215
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 49 พร้อมให้บริการ
31379011690089
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 51 พร้อมให้บริการ
31379011226876
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379005413415
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379005413423
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379000934407
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379000934415
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379006269493
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379000760687
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 41 พร้อมให้บริการ
31379009968794
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 45 ยืมออก 31/08/2022 31379011690048
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 27/06/2022 31379013162517
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013162525
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013162491
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013162533
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000661620
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379000036302
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379000934506
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 40 พร้อมให้บริการ
31379010194646
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 44 พร้อมให้บริการ
31379009968828
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 48 พร้อมให้บริการ
31379011690071
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013433173
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013433181
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 42 พร้อมให้บริการ
31379009968802
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 46 พร้อมให้บริการ
31379011690055
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HV31 .ว53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 47 พร้อมให้บริการ
31379011690063
รายการจองทั้งหมด: 0

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 2553.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544