120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2417-2537 / จัดทำโดย กองวิเคราะห์กฎหมายและการร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (Text) (Text)

กองวิเคราะห์กฎหมายและการร้องทุกข์
Call no.: KPT2460 .ว65Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2537Description: 96, 682 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลปกครอง -- ไทย -- ประวัติศาลปกครอง -- ฝรั่งเศสLOC classification: KPT2460 | .ว65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009476608
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010570787
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379001611491
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379001611442
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379000763616
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379004550357
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379011529238
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379011529220
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2460 .ว43 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / KPT2460 .ว57 2550 กระบวนการคุ้มครองสิทธิของประชาชน กรณีหน่วยงานของรัฐกระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัย / KPT2460 .ว57 2550 กระบวนการคุ้มครองสิทธิของประชาชน กรณีหน่วยงานของรัฐกระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัย / KPT2460 .ว65 120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : KPT2460 .ศ465 2554 บทบาทกระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ / KPT2460 .ศ634 2557 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ / KPT2460 .ส63 สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544