120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2417-2537 / จัดทำโดย กองวิเคราะห์กฎหมายและการร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (Text) (Text)

กองวิเคราะห์กฎหมายและการร้องทุกข์
Call no.: KPT2460 .ว65Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2537Description: 96, 682 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลปกครอง -- ไทย -- ประวัติศาลปกครอง -- ฝรั่งเศสLOC classification: KPT2460 | .ว65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009476608
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010570787
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379000763616
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379004550357
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379011529238
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379001611491
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379001611442
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379011529220
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2460 .ว43 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / KPT2460 .ว43 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / KPT2460 .ว65 120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : KPT2460 .ว65 120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : KPT2460 .ว462 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / KPT2460 .ศ64 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / KPT2460 .ศ465 2554 บทบาทกระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544