ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks E183.7 .ถ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011943728
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks E183.7 .ถ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379003549947
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks E183.7 .ถ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379003431468
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks E183.7 .ถ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379003549913
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
E183.7 .ฉ625 นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 2001-2004 : หลักการบุช (Bush doctrine) / E183.7 .ช54 อเมริกาอเมริกาอเมริกา : วิพากษ์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา / E183.7 .ช54 อเมริกาอเมริกาอเมริกา : วิพากษ์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา / E183.7 .ถ6 นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต. E183.7 .น45 นโยบายและการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและไทย : รวมตัวอย่างภาคนิพนธ์ที่ดีระดับบัณฑิตศึกษา / E183.7 .น45 นโยบายและการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและไทย : รวมตัวอย่างภาคนิพนธ์ที่ดีระดับบัณฑิตศึกษา / E183.7 .บ844 ภัยโลก 2009 :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544