บทบาทขององค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศในการจัดทำอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ / สุพล ด้วยตั้งใจ.  (Text) (Text)

สุพล ด้วยตั้งใจ, 2495-
Call no.: QH75 .ส73Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Description: [ก-ฎ], 146, [34] แผ่นISBN: 9745831794Subject(s): อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ค.ศ. 1992)ข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกขององค์การสหประชาชาติ (ค.ศ. 1992)การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ -- ความร่วมมือระหว่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศ -- สมาคมLOC classification: QH75 | .ส73Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks QH75 .ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009021180
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
QH75 .ก64 การดำเนินงานของประเทศไทยตามข้อตกลงพหุภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ / QH75 .ส64 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ : QH75 .ส64 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ : QH75 .ส73 บทบาทขององค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศในการจัดทำอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ / QH75 .I58 Intellectual property rights and biodiversity conservation : QH77.ท9 ค56 2554 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่าง / QH91.75.ท9 ณ633 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล =

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544