การวิเคราะห์โครงการลงทุนในการเกษตร = Farm investment analysis / จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส.  (Text) (Text)

จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
Call no.: HG4521 .จ64Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2533Description: ก-ข, 131 หน้าSubject(s): การวิเคราะห์การลงทุนการจัดการไร่นาLOC classification: HG4521 | .จ64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HG4521 .จ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004117355
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HG4521 .จ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004117363

ทก.381

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG4521 .จ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000674003
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG4521 .จ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379000674011
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HG4521 .ก643 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกลยุทธ์ในการระดมเงินออม = HG4521 .ข365 2555 เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตพระปิ่นเกล้า โดยศึกษากรณีก่อนและหลังการปรับลดวงเงินคุ้มครองเหลือ 1 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 / HG4521 .จ64 การวิเคราะห์โครงการลงทุนในการเกษตร = HG4521 .จ64 การวิเคราะห์โครงการลงทุนในการเกษตร = HG4521 .ช736 2556 การศึกษาการเตรียมความพร้อมของธุรกิจหลักทรัพย์ในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์อาเซียนภายใต้แผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / HG4521 .ถ3 หลักและนโยบายการลงทุน : HG4521 .ถ3 หลักและนโยบายการลงทุน :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544