Normal view MARC view ISBD view

อาจาริยบูชา : หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม / พนม เอี่ยมประยูร บรรณาธิการ.

Contributor(s): พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | ไพโรจน์ ชัยนาม | สมยศ เชื้อไทย | กิตติศักดิ์ ปรกติ | ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์, 2501-2548 | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | วิษณุ วรัญญู | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | สุรพล นิติไกรพจน์ | อรพิน สบายรูป | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | จำปี โสตถิพันธุ์ | ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494- | พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503- | จุมพต สายสุนทร | Prasit Aekaputra | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | ภาสกร ชุณหอุไร | ดาราพร ถิระวัฒน์ | ประชุม โฉมฉาย | สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ | สุรศักดิ์ มณีศร | อนันต์ จันทรโอภากร | ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: K561 .อ65Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Description: 459 หน้า.Other title: อาจาริยบูชา : อนุสรณ์แด่ ศจ.ไพโรจน์ ชัยนาม [Spine title].Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ | กฎหมายปกครอง | กฎหมายระหว่างประเทศ | กฎหมายอาญา
Contents:
บันทึกการเดินทางไปติดต่อกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส / ไพโรจน์ ชัยนาม -- บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม เรื่องกฎหมายและการทูต / สมยศ เชื้อไทย -- ข้อคิดบางประการว่าด้วยเสรีภาพในชีวิตร่างกาย / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- กระบวนการและขั้นตอนในการออกกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐอิตาลี / ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์ -- องค์กรศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ของเยอรมัน / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- การวางกรอบทางกฎหมายให้แก่กิจกรรมทางการเมือง : กฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสทางการเงินของพรรคการเมืองฝรั่งเศส / วิษณุ วรัญญู -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส / สมคิด เลิศไพฑูรย์ -- การจัดระบบควบคุมตรวจสอบทางการเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบรัฐสภาไทย / สุรพล นิติไกรพจน์ -- การเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายการเงิน / อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป -- กฎหมายว่าด้วยการเงินในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา / อุดม รัฐอมฤต -- ทรัพย์สินทางการปกครองในกฎหมายเยอรมัน / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- ความเป็นโมฆะและความเป็นโมฆียะของนิติกรรมทางการปกครองตามระบบกฎหมายอิตาลี / จำปี โสตถิพันธุ์ -- การจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย : แนวความคิด ความพยายามในอดีตที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในปัจจุบัน / ชาญชัย แสวงศักดิ์ -- หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นหลักกฎหมายซึ่งมีค่าบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ / พนม เอี่ยมประยูร -- ความหมายและความสำคัญของศาลปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ -- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกับการจำกัดสิทธิในทรัพย์สิน / เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล -- การควบคุมความถูกต้องของการกระทำของรัฐต่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยศาลภายใน / จุมพต สายสุนทร -- Legal status of World Trade Organization and the Package Agreements on Trade in Goods / Prasit Aekaputra -- การศึกษากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศในประเทศไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- เอกสิทธิ์และความคุ้มครองกันของประมุขของรัฐ / ภาสกร ชุณหอุไร -- หลักและขอบเขตความรับผิดชอบทางสัญญา / ดาราพร ถิระวัฒน์ -- ทรัพย์เฉพาะตัวของทหาร : ปัญหาบางประการในกฎหมายโรมัน / ประชุม โฉมฉาย -- ข้อความคิดเรื่องกรรมสิทธิ์ซ้อนของบุคคลหลายคนเหนืออสังหาริมทรัพย์เดียวกัน ตามกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศฝรั่งเศส / สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ -- การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / สุรศักดิ์ มณีศร-- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทระหว่างรัฐ / อนันต์ จันทรโอภากร -- สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามรัฐธรรมนูญใหม่และก้าวต่อไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ณรงค์ ใจหาญ -- กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ : ข้อสังเกตเรื่องกฎหมายฟอกเงิน / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของจำเลยตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทย / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล -- รวมผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K561 .อ65 (See Similar Items) ฉ. 11 Available 31379007676761
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K561 .อ65 (See Similar Items) ฉ. 12 Available 31379009683393
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K561 .อ65 (See Similar Items) Show map ฉ. 2 Available 31379006230347
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K561 .อ65 (See Similar Items) ฉ. 5 Checked out 13/08/2020 31379006230370
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K561 .อ65 (See Similar Items) ฉ. 6 Available 31379006230388
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K561 .อ65 (See Similar Items) ฉ. 7 Available 31379006230396
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K561 .อ65 (See Similar Items) ฉ. 8 Available 31379006230404
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K561 .อ65 (See Similar Items) ฉ. 9 Checked out 16/08/2020 31379006230412
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books K561 .อ65 (See Similar Items) ฉ. 14 Available 31379011460202
Total holds: 0

บันทึกการเดินทางไปติดต่อกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส / ไพโรจน์ ชัยนาม -- บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม เรื่องกฎหมายและการทูต / สมยศ เชื้อไทย -- ข้อคิดบางประการว่าด้วยเสรีภาพในชีวิตร่างกาย / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- กระบวนการและขั้นตอนในการออกกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐอิตาลี / ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์ -- องค์กรศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ของเยอรมัน / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- การวางกรอบทางกฎหมายให้แก่กิจกรรมทางการเมือง : กฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสทางการเงินของพรรคการเมืองฝรั่งเศส / วิษณุ วรัญญู -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส / สมคิด เลิศไพฑูรย์ -- การจัดระบบควบคุมตรวจสอบทางการเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบรัฐสภาไทย / สุรพล นิติไกรพจน์ -- การเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายการเงิน / อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป -- กฎหมายว่าด้วยการเงินในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา / อุดม รัฐอมฤต -- ทรัพย์สินทางการปกครองในกฎหมายเยอรมัน / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- ความเป็นโมฆะและความเป็นโมฆียะของนิติกรรมทางการปกครองตามระบบกฎหมายอิตาลี / จำปี โสตถิพันธุ์ -- การจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย : แนวความคิด ความพยายามในอดีตที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในปัจจุบัน / ชาญชัย แสวงศักดิ์ -- หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นหลักกฎหมายซึ่งมีค่าบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ / พนม เอี่ยมประยูร -- ความหมายและความสำคัญของศาลปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ -- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกับการจำกัดสิทธิในทรัพย์สิน / เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล -- การควบคุมความถูกต้องของการกระทำของรัฐต่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยศาลภายใน / จุมพต สายสุนทร -- Legal status of World Trade Organization and the Package Agreements on Trade in Goods / Prasit Aekaputra -- การศึกษากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศในประเทศไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- เอกสิทธิ์และความคุ้มครองกันของประมุขของรัฐ / ภาสกร ชุณหอุไร -- หลักและขอบเขตความรับผิดชอบทางสัญญา / ดาราพร ถิระวัฒน์ -- ทรัพย์เฉพาะตัวของทหาร : ปัญหาบางประการในกฎหมายโรมัน / ประชุม โฉมฉาย -- ข้อความคิดเรื่องกรรมสิทธิ์ซ้อนของบุคคลหลายคนเหนืออสังหาริมทรัพย์เดียวกัน ตามกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศฝรั่งเศส / สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ -- การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / สุรศักดิ์ มณีศร-- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทระหว่างรัฐ / อนันต์ จันทรโอภากร -- สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามรัฐธรรมนูญใหม่และก้าวต่อไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ณรงค์ ใจหาญ -- กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ : ข้อสังเกตเรื่องกฎหมายฟอกเงิน / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของจำเลยตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทย / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล -- รวมผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)