คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism) : ทางออกของประเทศไทย / โดย อมร จันทรสมบูรณ์.  (Text) (Text)

อมร จันทรสมบูรณ์, 2473-
Call no.: JQ1743 .อ44Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันนโยบายศึกษา โดยความสนับสนุนของ มูลนิธิคอนราดอเดนาวร์, 2537Description: 77 หน้าSubject(s): ประชาธิปไตย -- ไทยรัฐธรรมนูญ -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1743 | .อ44
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379009236101
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379009236119
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379009303554
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379009303562
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000314949
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000226861
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1743 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379006773346
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1743 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379008542285
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1743 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379001449801
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1743 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379001478347
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1743.ก5 ส43 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม 2538 พร้อมข้อสังเกตสำคัญ / JQ1743 .ภ9 รัฐธรรมนูญไทยกับหลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ. JQ1743 .อ44 คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism) : JQ1743 .อ44 คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism) : JQ1743.ฮ9 ก45 กรอบเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน / JQ1743.ฮ9 พ73 รูปแบบและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / JQ1743.ฮ9 ร64 รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สภาผู้แทนราษฎร /

พิมพ์ซ้ำปี 2537 ชื่อเรื่อง: การปฏิรูปการเมือง ทางออกของประเทศไทย. 2539.

พิมพ์ซ้ำปี 2544 ชื่อเรื่อง: การปฏิรูปการเมือง คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ : ทางออกของประเทศไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544