ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม / ศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์.  (Text) (Text)

ศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์
Call no.: KPT2860.ป6 ศ63Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 65 หน้าISBN: 9747715228Subject(s): ปิโตรเลียม -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2860.ป6 | ศ63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2860.ป6 ศ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009219602
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2860.ป6 ศ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009219610
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2860.ป6 ศ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000397647
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2860.ป6 ศ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000397639
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2860.ป6 ศ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379001611038
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2860.ป6 ศ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 ยืมออก 23/02/2022 31379001611020
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2860.ป6 ศ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379001610139
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2860 .ช63 สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 / KPT2860 .ท636 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พร้อมคำอธิบายรายมาตรา และ พระราชบัญญัิติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 / KPT2860 .ท636 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พร้อมคำอธิบายรายมาตรา และ พระราชบัญญัิติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 / KPT2860.ป6 ศ63 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม / KPT2860.ป6 ศ63 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม / KPT2860 .ห354 หน่วยงานทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / KPT2875 .ช62 2561 รัฐและนิติบุคคลมหาชน /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544