การกักเรือ = Arrest of ships / ไผทชิต เอกจริยกร.  (Text) (Text)

ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-
Call no.: K1188.ก6 ผ97Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2535?]Description: 61 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): การกักเรือ -- ไทยLOC classification: K1188.ก6 | ผ97
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ97 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.10 พร้อมให้บริการ
31379001574475
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ97 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.11 พร้อมให้บริการ
31379001574442
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ97 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010856483
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ97 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000255225
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ97 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000255217
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ97 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379001574467
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ97 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379001574483
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ97 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.7 พร้อมให้บริการ
31379001574459
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1188.ก6 ผ97 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.9 พร้อมให้บริการ
31379001574426
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K1178 .ส756 ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในร่างหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยกฎหมายขนส่งทางทะเลในกรอบ UNCITRAL : ศึกษาประเด็นขอบเขตการใช้บังคับตามร่างอนุสัญญาว่าด้วยการรับขนของ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) (ทางทะเล) ของคณะทำงานที่ 3 (กฎหมายขนส่ง) การประชุมสมัยที่ 15 ณ กรุงนิวยอร์ก วันที่ 18-28 เมษายน 2548 = Legal consideration on determining the attitude of Thailand toward UNCITRAL draft instrument on the carriage of goods (wholly or party) (by sea) : a study on the scope of application in accordance with UNCITRAL draft instrument on the carriage of goods (wholly or party) (by sea) of working group III (transport law), fifteenth session, Newyork [sic], 18-28 April 2005 / K1185 .ม646 2553 ความรับผิดของผู้ขนส่งของทางทะเลในการขนส่งของแบบไม่เต็มตู้ / K1188.ก6 ก947 ปัญหาเกี่ยวกับหลักประกันในการกักเรือและการปล่อยเรือ = K1188.ก6 ผ97 การกักเรือ = K1188.ก6 ผ97 การกักเรือ = K1188.ก6 ผ97 การกักเรือ = K1188.ก6 ผ98 คำบรรยายกฎหมายพาณิชยนาวีกักเรือตามพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของบางประเทศพร้อมวิธีปฏิบัติบางประการ /

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544