มาตรการทางกฎหมายต่อการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยตามทัศนะของผู้ขับขี่รถยนต์ ในกรุงเทพมหานคร = Legal measures on the utilization of safety belts : the perspective of car driver in Bangkok Metropolis / สงครามชัย สีทองดี.  (Text) (Text)

สงครามชัย ลีทองดี, 2509-
Call no.: KPT3444 .ส24Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536Description: 188 แผ่นSubject(s): รถยนต์ -- เข็มขัดนิรภัย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3444 | .ส24Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3444 .ส24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379006215090
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3443.ก28 2553 พระราชบัญญัติรถยนต์ ใหม่ พ.ศ. 2553-2558 : KPT3443.ก28 2553 พระราชบัญญัติรถยนต์ ใหม่ พ.ศ. 2553-2558 : KPT3443 .ส45 การใช้การตีความมาตรา 437 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ศึกษากรณีผู้รับผิดตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย / KPT3444 .ส24 มาตรการทางกฎหมายต่อการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยตามทัศนะของผู้ขับขี่รถยนต์ ในกรุงเทพมหานคร = KPT3447.จ62 ช75 2559 มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการใช้จักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร / KPT3448 .ค362 2554 การเสนอให้ตราเป็นกฎหมาย การก่อสร้างชดใช้คืนสภาพเดิมของวัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ โดยส่วนราชการกรมทางหลวงและบริษัทประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจราจร = KPT3448 .ค564 2562 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ /

วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544