รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-2537) / รวบรวมโดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, จักรกฤษณ์ แหยมเปรมปรี.  (Text) (Text)

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | จักรกฤษณ์ แหยมปรีดี
Call no.: KPT3558.ก48 ร52Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Description: 312 หน้าISBN: 9742821666Subject(s): รัษฎากร -- ไทยคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT3558.ก48 | ร52
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3558.ก48 ร52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.9 พร้อมให้บริการ
31379004316437
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3558.ก48 ร52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006180633
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3558.ก48 ร52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379006180641
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3558.ก48 ร52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379006180658
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3558.ก48 ร52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.8 พร้อมให้บริการ
31379006180708
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3558.ก28 2550 ป46 ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมคำพิพากษาฎีกาโดยย่อและแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร / KPT3558.ก28 2552 ป46 ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2540) พร้อมคำพิพากษาฎีกาโดยย่อและแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร / KPT3558.ก48 ร52 รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-2537) / KPT3558.ก48 ร52 รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-2537) / KPT3560 .ณ635 การบังคับชำระหนี้ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร / KPT3560 .ศ743 การตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรโดยองค์กรตรวจเงินแผ่นดิน = KPT3560 .อ646 อำนาจการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544