รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-2537) / รวบรวมโดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, จักรกฤษณ์ แหยมเปรมปรี.  (Text) (Text)

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | จักรกฤษณ์ แหยมปรีดี
Call no.: KPT3558.ก48 ร52Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Description: 312 หน้าISBN: 9742821666Subject(s): รัษฎากร -- ไทยคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT3558.ก48 | ร52
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3558.ก48 ร52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.9 พร้อมให้บริการ
31379004316437
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3558.ก48 ร52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006180633
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3558.ก48 ร52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379006180641
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3558.ก48 ร52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379006180658
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3558.ก48 ร52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.8 พร้อมให้บริการ
31379006180708
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3550 .ส43 ล. 1 คู่มือประมวลรัษฎากร 2547 = KPT3550 .ส72 ย่อหลักกฎหมายภาษีอากร / KPT3552 .พ63 คำอธิบายอนุสัญญาภาษีซ้อน / KPT3558.ก48 ร52 รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-2537) / KPT3579 .ว657 โครงการพัฒนาข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติเพื่อการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองดูแลคนพิการ : KPT3627 .ป46 คำอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต ประกอบด้วยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 / KPT3627 .ร54 รวมกฎหมายภาษีสรรพสามิต = [Excise tax laws] : รถยนต์ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ และแบตเตอรี่รถยนต์ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544