ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Call no.: KPT1070.พ6ก33 2538 ก64Publication: [กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.ล.ต., 2538?]Description: [156] หน้าSubject(s): พันธบัตรแปลงสภาพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายหลักทรัพย์ -- ไทยLOC classification: KPT1070.พ6ก33 2538 | ก64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks KPT1070.พ6ก33 2538 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006241955
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks KPT1070.พ6ก33 2538 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379006241963
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Sangvian Indaravijaya Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT1070.พ6ก33 2536 ก64 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ / KPT1070.พ6ก33 2536 ก64 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ / KPT1070.พ6ก33 2538 ก64 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ. KPT1070.พ6ก33 2538 ก64 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ. KPT1072.ก28 2525 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 และ พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 พร้อมด้วย กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ข้อบังคับ และคำชี้แจง / KPT1072.ก28 2525 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 และ พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 พร้อมด้วย กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ข้อบังคับ และคำชี้แจง / KPT1072 .จ736 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544