คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับสตรี / คณะผู้จัดทำ นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

นุชทิพย์ บรรจงศิลป์
Call no.: KPT80.ส35 ค72Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2537Description: 184 หน้าSubject(s): สตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT80.ส35 | ค72
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT80.ส35 ค72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006214200
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT80.ส35 ค72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379006214218
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT80.ส35 ค72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379006214242
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT80.ส35 ค72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379006214259
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT80.ค53 ส656 2555 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์? : งานวิจัยหัวข้อ ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น / KPT80.ค53 ส737 2558 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / KPT80.ค53 อ725 เอกสารชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.-- ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / KPT80.ส35 ค72 คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับสตรี / KPT80.ส35 ค72 คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับสตรี / KPT80.ส35 ค72 คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับสตรี / KPT92 .ช6514 การใช้ภาษานักกฎหมาย :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544