หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง = Fundamental principles of administrative law / โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.  (Text) (Text)

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
Call no.: KPT2735 .ว44Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Description: 116 หน้าISBN: 9742822921Other title: Fundamental principles of administrative law [Parallel title]Subject(s): การกระทำในทางปกครอง -- ไทยกฎหมายปกครอง -- ไทยศาลปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2735 | .ว44
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379011497576
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379012719242
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379012719259
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006213699
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006213715
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 ยืมออก 08/06/2022 31379006213723
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Sanya Dharmasakti Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 14/06/2022 31379006213749
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006213780
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 26/05/2022 31379006213798
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 ยืมออก 31/05/2022 31379006213806
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 ยืมออก 31/05/2022 31379006213822
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379006213830
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006213731
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 ยืมออก 31/05/2022 31379006213756
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .ว44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006213764
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2735 .ว435 2562 บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / KPT2735 .ว435 2562ก บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / KPT2735 .ว435 2562ข บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / KPT2735 .ว44 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง = Fundamental principles of administrative law / KPT2754.ก28 2549 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และประกาศที่เกี่ยวข้อง. KPT2754.ก33 2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ปรับปรุง พ.ศ. 2546-2549. KPT2754.ก49 2554 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544