พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญติวิธีพิจารณาความแพ่ง (Organization and civil procedure of the courts of justice).  (Text) (Text)

Call no.: KPT1572.ก312452ก4 2452Publication: พระนคร, โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2452)Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: หน้าไม่เรียงลำดับSubject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทยศาล -- ไทยวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยLOC classification: KPT1572.ก312452ก4 | 2452
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT1572.ก312452ก4 2452 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008163223
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 KPT1572.ก312452ก4 2452 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379001543371
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1572 .ก928 2552 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 7 = Justice reform : the 7th National Symposium of Justice Administration / KPT1572 .ก953 2553 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ให้คุ้มค่า : KPT1572.ก312452ก4 2452 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญติวิธีพิจารณาความแพ่ง KPT1572.ก312452ก4 2452 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญติวิธีพิจารณาความแพ่ง KPT1572.ก312549ก4 2549 พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 / KPT1572.ก32473ก4 2473 พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2473 = KPT1572.ก32473ก4 2473 พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2473 =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544