50 ปี บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย จัดพิมพ์โดย กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง.  (Text) (Text)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม
Call no.: JQ1745.ก1 จ75Publication: กรุงเทพฯ, 2526Description: (30) 654 หน้าNotes: บันทึการสัมมนาวิชาการ ในวาระฉลองกรุงรัตนโกสินทร์และรำลึกกึ่งศตวรรษประชาธิปไตยไทย.Subject(s): ประชาธิปไตยไทย -- การเมืองและการปกครองไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 2475-2477LOC classification: JQ1745.ก1 | จ75
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745.ก1 จ75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379003793271
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 จ75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000418542
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 จ75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000418534
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 จ75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379005707063
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก1 จ75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379003516714
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก1 .น24 ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย : เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญฯ พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน การเลือกตั้งทุกครั้งและการจัดตั้งรัฐบาลทุกสมัย / JQ1745.ก1 .น24 ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย : เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญฯ พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน การเลือกตั้งทุกครั้งและการจัดตั้งรัฐบาลทุกสมัย / JQ1745.ก1 จ7 พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน. JQ1745.ก1 จ75 50 ปี บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย JQ1745.ก1 ฉ74 ประชาธิปไตย ความยุติธรรม และอำนาจ / JQ1745.ก1 ช6 สัตว์การเมือง JQ1745.ก1 ช6 สัตว์การเมือง

บันทึการสัมมนาวิชาการ ในวาระฉลองกรุงรัตนโกสินทร์และรำลึกกึ่งศตวรรษประชาธิปไตยไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544