พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทกอร์ปด้วย พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 แก้ พ.ศ. 2528 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข คำพิพากษาฎีกา "ตัวอย่างคดี" / รวบรวมและเรียบเรียงโดย นิตยสารโลกตำรวจ.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
นิตยสารโลกตำรวจ
Call no.: K3641.ก48 2532 ท95Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2532ISBN: 9745033596Subject(s): สารกระตุ้นประสาทซิย์มพาเธติก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: K3641.ก48 2532 | ท95
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks K3641.ก48 2532 ท95 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ 31379005004966
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K3636 .ส63 สิทธิบัตรกับการเข้าถึงยา / K3641.ก35 ร545 รวมอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด = K3641.ก48 2530 ท94 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข กับ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดให้โทษ/ K3641.ก48 2532 ท95 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทกอร์ปด้วย พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 แก้ พ.ศ. 2528 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข คำพิพากษาฎีกา "ตัวอย่างคดี" / K3663.ก48 2543 ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย ฉบับภาษาไทย / K3663 .ป636 กฎหมายกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ = K3663 .ป636 กฎหมายกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544