พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทกอร์ปด้วย พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 แก้ พ.ศ. 2528 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข คำพิพากษาฎีกา "ตัวอย่างคดี" / รวบรวมและเรียบเรียงโดย นิตยสารโลกตำรวจ.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
นิตยสารโลกตำรวจ
Call no.: K3641.ก48 2532 ท95Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2532ISBN: 9745033596Subject(s): สารกระตุ้นประสาทซิย์มพาเธติก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: K3641.ก48 2532 | ท95
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks K3641.ก48 2532 ท95 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379005004966
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K3636 .ส63 สิทธิบัตรกับการเข้าถึงยา / K3641.ก35 ร545 รวมอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด = K3641.ก48 2530 ท94 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข กับ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดให้โทษ/ K3641.ก48 2532 ท95 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทกอร์ปด้วย พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 แก้ พ.ศ. 2528 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข คำพิพากษาฎีกา "ตัวอย่างคดี" / K3663.ก48 2543 ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย ฉบับภาษาไทย / K3663 .ป636 กฎหมายกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ = Law on governing the international carriage of dangerous goods by road / K3663 .ป636 กฎหมายกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ = Law on governing the international carriage of dangerous goods by road /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544