สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค = Annual epidemiological surveillance report / กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.  (Text) (Text)

กองระบาดวิทยา
สำนักระบาดวิทยา
Call no.: WA900.JT3.02 ร63Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2531-Description: เล่ม : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; ปี 2545 จัดพิมพ์เป็น 2 เล่ม: ล. 1 เนื้อเรื่อง ; ล. 2 ฉบับเพิ่มเติม; ปี 2554- จัดทำโดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2529-.ISSN: 0857-6521Subject(s): โรคระบาด -- ไทย -- สถิติวิทยาการระบาด -- ไทยไทย -- สถิติทางการแพทย์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015223721
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014199724
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014200969
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013915104
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013835203
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013638904
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013572699
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012831245
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012828266
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012020450
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012265907
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011844249
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011519932
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011058253
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009910747
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008704810
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008536741
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002415702
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010684935
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009026577
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379005492203
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379005517397
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379005517421
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006628102
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012353554
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011913739
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011367423
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002401124
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008704828
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011913747
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379005498747
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379005517413
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011725455
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011047231
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010273101
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010848746
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ร63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014560453
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ปี 2545 จัดพิมพ์เป็น 2 เล่ม: ล. 1 เนื้อเรื่อง ; ล. 2 ฉบับเพิ่มเติม

ปี 2554- จัดทำโดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544