สถานภาพของหนังสือพิมพ์และนิตยสารในสายตาของนักประชาสัมพันธ์ในเขต กรุงเทพมหานคร โดย ดุษณี จันทร์สุดาพรรณ รุ้งดาว โฮ่บำเพ็ญ และ สว่างวรรณ สาลิฟา.  (Text) (Text)

ดุษณี จันทร์สุดาพรรณ
รุ้งดาว โฮ่บำเพ็ญ | สว่างวรรณ สาลิฟา
Call no.: PN4784.ป4 ด7Publication: กรุงเทพฯ, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Description: 133 หน้า. ตารางSubject(s): หนังสือพิมพ์วารสารการประชาสัมพันธ์โฆษณาLOC classification: PN4784.ป4 | ด7Dissertation note: สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/113569 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005270724
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PN4784.บ33 ว63 2553 Notes from the editor บทบรรณาธิการนิตยสารสารคดี / PN4784.บ33 ว63 2553 Notes from the editor บทบรรณาธิการนิตยสารสารคดี / PN4784.ป4 ค74 2556 คู่มือการรายงานข่าวเพื่อสลายความขัดแย้ง : กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ / PN4784.ป4 ด7 สถานภาพของหนังสือพิมพ์และนิตยสารในสายตาของนักประชาสัมพันธ์ในเขต กรุงเทพมหานคร PN4784.ป4 พ4 รายงานการวิจัยเรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ของนักหนังสือพิมพ์. PN4784.ผ7 พ724 พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการข่าวภาคดึกทางสถานีโทรทัศน์ ทั้ง 5 ช่อง (3, 5, 7, 9, และไอทีวี) = PN4784.ผ7 ส746 การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ =

สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544