การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของ แหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม) / คณะผู้วิจัย นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | การสัมมนาเรื่องการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนถนนหมายเลข 8 (2538 : นครพนม)
Call no.: HC445.ฮ9อ7 ก643Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538Description: 3 เล่ม : ภาพประกอบNotes: เล่ม 3 มีสรุปผลการสัมมนาเรื่องการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ บนถนนหมายเลข 8 วันที่ 29-30 เมษายน 2538 ณ โรงแรมแม่น้ำโขงแกรนด์วิว จังหวัดนครพนม.Subject(s): อุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)อุตสาหกรรม -- เวียดนามอุตสาหกรรม -- ลาวไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ลาวไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- เวียดนามลาว -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทยเวียดนาม -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทยLOC classification: HC445.ฮ9อ7 | ก643
Contents:ล. 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. ภาคผนวก -- ล. 3. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ฮ9อ7 ก643 ล.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379006345079
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ฮ9อ7 ก643 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379006345095
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ฮ9อ7 ก643 ล.3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379006345111
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ฮ9อ7 ก643 ล.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379006345087
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ฮ9อ7 ก643 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379006345103
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ฮ9อ7 ก643 ล.3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379006345129
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9อ7 ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379007192975
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9อ7 ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006344973
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9อ7 ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.3 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006344999
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/177314 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 ฉ.2 ยืมออก 18/05/2023 31379006344965
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/177315 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.2 ยืมออก 18/05/2023 31379006344981
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/177316 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.3 ฉ.2 ยืมออก 18/05/2023 31379006345004
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
2555/17730 ระบบการปกครองของญี่ปุ่น. 2555/177314 การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของ แหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม) / 2555/177315 การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของ แหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม) / 2555/177316 การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของ แหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม) / 2555/177318 รายงานการวิจัยลักษณะอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทย : 2555/177324 รายงานการวิจัยลักษณะอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทย : 2555/177327 รายงานการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 /

เล่ม 3 มีสรุปผลการสัมมนาเรื่องการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ บนถนนหมายเลข 8 วันที่ 29-30 เมษายน 2538 ณ โรงแรมแม่น้ำโขงแกรนด์วิว จังหวัดนครพนม.

ล. 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. ภาคผนวก -- ล. 3. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544