แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009765406
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009055055
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008901952
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008676687
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007428882
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004069648
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004069655
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004551405
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379007016216
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011731735
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008676661
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001339010
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007428874
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007013940
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011651602
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000708140
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009791378
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008676646
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007428841
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001338996
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007013908
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011630846
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000153610
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000152356
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000531344
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000153628
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000152323
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379000176843
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379000153594
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2541 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: นวัตกรรมโทรคมนาคม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544