แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009765406
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009055055
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008901952
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008676687
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007428882
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004069648
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004069655
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004551405
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379007016216
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011731735
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008676661
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001339010
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007428874
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007013940
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011651602
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000708140
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009791378
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008676646
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007428841
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001338996
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007013908
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011630846
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000153610
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000152356
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000531344
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000153628
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000152323
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379000176843
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ค3 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379000153594
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 พร้อมให้บริการ
31379000153602
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140932 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 พร้อมให้บริการ
31379000153586
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140933 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 พร้อมให้บริการ
31379000153552
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140934 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ยืมออก 18/05/2023 31379000153537
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140935 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 พร้อมให้บริการ
31379000530494
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140936 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ยืมออก 18/05/2023 31379000708108
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/11811 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379005378782
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/9809 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2535 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379005289526
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/9810 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379005378535
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/9811 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379005289518
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1046 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006238209
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/9812 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006238233
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/9813 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006238241
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1047 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2540 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007013916
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/11253 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2540 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007013957
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/11252 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2541 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001339028
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/11254 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2544 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379008676679
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2541 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: นวัตกรรมโทรคมนาคม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544