ผู้ชนะสิบทิศ โดย ยาขอบ. โดย เหม เวชกร.  (Text) (Text)

โชติ แพร่พันธ์, 2450-2499
Call no.: นว .ช9ผ5Publication: พระนคร, ผดุงศึกษา, 2498Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7Description: 8 เล่ม. ภาพประกอบ
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379007663470
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379002458892
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379002458900
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379007663488
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379002458918
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379002458926
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379007663496
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379002458934
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379002458942
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379007663504
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379002458959
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379002458967
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379007663512
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379002458975
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379002458983
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379007663520
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379002458991
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379002459007
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379007663538
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379002459015
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379002459023
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379007663546
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379002459031
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379002459049
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379005857611
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379005857702
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002209451
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
เก็บชั้น 4 31379001296616
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002209360
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379005857843
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
เก็บชั้น 4 31379002209337
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
เก็บชั้น 4 31379002209352
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
เก็บชั้น 4 31379002209394
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379005857850
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379005858155
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379005857819
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379005857793
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379005857678
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379000221441
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ช9ผ5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379005857785
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/16668 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379005539300
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544