รายงานประจำปี.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กรมสรรพากร
Call no.: J681.ส35 ส6Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ, 24-Description: เล่มNotes: ปี 2546- มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2481-.Subject(s): กรมสรรพากร -- วารสารภาษีอากร -- สถิติLOC classification: J681.ส35 | ส6
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015609846
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015522064
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015160428
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Puey Ungphakorn Corner J681.ส35 ส6 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013925186
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014727557
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014642806
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014387253
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349487
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014031844
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013828844
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013522306
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013014023
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012780970
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012598646
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011998904
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011661817
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010803345
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012382710
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014729835
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014375266
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015160410
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015329395
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014761184
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014387246
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013003554
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010699420
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011998896
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012038551
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012624194
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015609838
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014000096
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks PLSC J 2015 164735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015207815
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks PLSC J 2014 164735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014729827
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks PLSC J 2013 164735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014387220
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks PLSC J 2013 164735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014389267
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014002589
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013682936
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013019634
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012780962
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 ส6 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011998870
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2546- มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

เดิมใช้ชื่อ: รายงานประจำปี แสดงผลการปฏิบัติงานและเงินภาษีอากรที่กรมสรรพากรเก็บได้ในรอบปี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544