รายงานประจำปี.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Call no.: J681.ส66 ส7Call no.: CDG63Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ, 2503-Description: เล่ม; ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วPublication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2503-.Subject(s): สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -- วารสารวิจัย -- ไทย -- บรรณานุกรมLOC classification: J681.ส66 | ส7
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015671689
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013938858
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014583802
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014494026
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014494034
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014494018
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013138806
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013138780
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Circulation Counter CDG63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013061990
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013061982
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008914963
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008799497
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009033235
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2536ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379008883770
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011371748
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013138798
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013138772
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379012764420
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012764412
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379012433331
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012432978
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010719970
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009571457
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013060414
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG63 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012642287
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ส7 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014679287
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140140 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2503 พร้อมให้บริการ
31379008867088
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/83877 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2517 พร้อมให้บริการ
31379003501922
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134884 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2517 พร้อมให้บริการ
31379008866999
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134882 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 พร้อมให้บริการ
31379008867005
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/83878 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2519 พร้อมให้บริการ
31379003501930
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134883 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2519 พร้อมให้บริการ
31379008867013
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/115265 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2520 ยืมออก 18/05/2023 31379003501948
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/129853 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2520 พร้อมให้บริการ
31379008170715
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134601 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2520 พร้อมให้บริการ
31379008866858
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134608 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2520 พร้อมให้บริการ
31379001497602
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/120246 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2521 พร้อมให้บริการ
31379003501955
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/138800 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2521 พร้อมให้บริการ
31379008170723
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/138802 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2521 พร้อมให้บริการ
31379008866841
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/115661 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2522 พร้อมให้บริการ
31379003501971
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/129851 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2522 พร้อมให้บริการ
31379008866890
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/129890 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2522 พร้อมให้บริการ
31379008170749
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/138801 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2522 พร้อมให้บริการ
31379008170731
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/139794 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2522 ยืมออก 18/05/2023 31379008170558
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/139795 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2522 ยืมออก 18/05/2023 31379001497586
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/115267 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2523 พร้อมให้บริการ
31379003501989
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/139766 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2523 พร้อมให้บริการ
31379008170566
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/85732 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2524 ยืมออก 18/05/2023 31379003501906
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98080 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2524 พร้อมให้บริการ
31379008866882
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98126 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2524 พร้อมให้บริการ
31379001497560
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98127 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2524 พร้อมให้บริการ
31379008170582
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/73934 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2525 พร้อมให้บริการ
31379008170590
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/139454 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2525 ยืมออก 18/05/2023 31379008866874
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/139456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2525 ยืมออก 18/05/2023 31379001497545
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/115326 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379003501997
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/115327 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379003502003
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134473 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379008170608
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/139464 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379008866866
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/132817 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 พร้อมให้บริการ
31379008170616
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/133599 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 ยืมออก 18/05/2023 31379008170624
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/133600 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 ยืมออก 18/05/2023 31379008866924
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134148 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 ยืมออก 18/05/2023 31379008866916
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/138645 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 พร้อมให้บริการ
31379008170632
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97484 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 พร้อมให้บริการ
31379006130729
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/115278 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 พร้อมให้บริการ
31379003502029
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134364 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 พร้อมให้บริการ
31379008170657
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/139463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 พร้อมให้บริการ
31379008170640
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97495 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 พร้อมให้บริการ
31379008170665
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98132 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 พร้อมให้บริการ
31379001497503
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/33856 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 พร้อมให้บริการ
31379008594179
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/115642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 พร้อมให้บริการ
31379003501963
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/122946 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 พร้อมให้บริการ
31379008866908
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/122953 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 พร้อมให้บริการ
31379001497487
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/33859 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379008594153
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/33855 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379005041406
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/33858 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379001497461
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/34670 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 ยืมออก 18/05/2023 31379008594146
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/118801 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 พร้อมให้บริการ
31379003502078
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21879 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2535 พร้อมให้บริการ
31379001496885
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21880 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2535 พร้อมให้บริการ
31379004230828
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/133415 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2535 พร้อมให้บริการ
31379003502037
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36419 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 พร้อมให้บริการ
31379003502052
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/6561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 พร้อมให้บริการ
31379001497420
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21772 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 พร้อมให้บริการ
31379005041398
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/6590 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 ยืมออก 18/05/2023 31379006287941
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/26140 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 พร้อมให้บริการ
31379006287966
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/34646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 พร้อมให้บริการ
31379006287958
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97609 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 พร้อมให้บริการ
31379006287974
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/6648 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 พร้อมให้บริการ
31379000942988
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/6647 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 พร้อมให้บริการ
31379006740485
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/20985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 ยืมออก 18/05/2023 31379007074397
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21956 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 ยืมออก 18/05/2023 31379007074371
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/22001 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 พร้อมให้บริการ
31379007074389
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97613 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 พร้อมให้บริการ
31379007074413
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97855 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 ยืมออก 18/05/2023 31379007074405
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/20986 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2540 ยืมออก 18/05/2023 31379001064204
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97276 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2540 พร้อมให้บริการ
31379001089920
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/20987 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2541 ยืมออก 18/05/2023 31379007414569
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/20988 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 ยืมออก 18/05/2023 31379008512882
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/108362 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 พร้อมให้บริการ
31379007660708
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/20989 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2544 ยืมออก 18/05/2023 31379009033250
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/112593 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2545 พร้อมให้บริการ
31379009975583
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/101960 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2547 ยืมออก 18/05/2023 31379011394385
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/108363 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2547 พร้อมให้บริการ
31379010572478
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/111417 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2548 พร้อมให้บริการ
31379011276905
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/116031 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2548 พร้อมให้บริการ
31379011276897
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/114785 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2549 พร้อมให้บริการ
31379011547727
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/96370 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2550 พร้อมให้บริการ
31379012091436
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/40092 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2552 พร้อมให้บริการ
31379013105276
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/5595 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2552 ยืมออก 18/05/2023 31379013060406
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14930 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2553 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 7/12/59 31379013846432
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14931 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2553 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 7/12/59 31379013238101
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14671 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2554 พร้อมให้บริการ
เตรียมเข้าคลัง / 6 ธ.ค. 59 31379013948600
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/125655 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536ก ยืมออก 18/05/2023 31379001497412
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/6439 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536ก พร้อมให้บริการ
31379005041356
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/34673 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536ก พร้อมให้บริการ
31379003501914
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/37480 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536ก พร้อมให้บริการ
31379005041364
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97640 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536ก พร้อมให้บริการ
31379003502060
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/185762 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2542 ฉ. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379001868885
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/185763 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 ฉ. 5 ยืมออก 18/05/2023 31379008753379
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/185758 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2544 ฉ. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379009033185
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/18634 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2545 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009571432
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/18636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2547 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011371730
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/18637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2548 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011276863
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/18635 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2549 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011823425
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/5593 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2550 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011998946
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/5594 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2551 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012652997
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544