ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองส่งเสริมการวิจัย
Call no.: Z7405.ว6 ว57Analytics: Show analyticsPublication: พระนคร, 2513-Description: เล่ม; ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: ปี 2516-2520, 2521-2525 ใช้ชื่อ: ทำเนียบโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.; ปี 2526 ใช้ชื่อ: ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี ... และบทคัดย่อรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในปีต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.; ปี 2527- 2539 ใช้ชื่อ: ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี.; ปี 2540-2544 ใช้ชื่อ: ทำเนียบโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2503-2510-.Subject(s): วิจัย -- ไทย -- บรรณานุกรมLOC classification: Z7405.ว6 | ว57
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z7405.ว6 ว57 2536-37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379008902281
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z7405.ว6 ว57 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379008902299
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z7405.ว6 ว57 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379008855984
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks Z7405.ว6 ว57 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379008902307
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7405.ว6 ว57 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004348125
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7405.ว6 ว57 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004348133
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7405.ว6 ว57 2503-12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004066040
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7405.ว6 ว57 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004348109
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7405.ว6 ว57 2516-20 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004147956
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks Z7405.ว6 ว57 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379001340471
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks Z7405.ว6 ว57 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001340430
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks Z7405.ว6 ว57 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001340257
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/121392 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 พร้อมให้บริการ
31379005050795
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/121394 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379004236320
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Sangvian Indaravijaya Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
Z7164.C81 H278 1999 Harvard Business School core collection : Z7164.S55 M38 Shipping business and maritime economics : Z7164.S92 B88 50 success classics : Z7405.ว6 ว57 2539 ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ. Z7405.ว6 ว57 2540 ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ. Z7914.ค74 ส74 รายงานวิจัยเรื่องบรรณานิทัศน์ศึกษาและการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องกล และอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะในประเทศไทย / Z7914.ค74 ส74 รายงานวิจัยเรื่องบรรณานิทัศน์ศึกษาและการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องกล และอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะในประเทศไทย /

ปี 2516-2520, 2521-2525 ใช้ชื่อ: ทำเนียบโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ปี 2526 ใช้ชื่อ: ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี ... และบทคัดย่อรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในปีต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ปี 2527- 2539 ใช้ชื่อ: ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี.

ปี 2540-2544 ใช้ชื่อ: ทำเนียบโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี.

คนละรายการกับ bib519865 คนละหน่วยงานจัดทำ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544