หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย = Laws and regulations in Thai bureaucrocy / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Call no.: JQ1746.ก2 ส73Publication: [กรุงเทพฯ] : สาชาวิชา, 2530Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ, ตารางISBN: 9746115529 (ล.1); 9746116118 (ล.2)Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: JQ1746.ก2 | ส73
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1746.ก2 ส73 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379003792554
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1746.ก2 ส73 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379003792570
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ก2 ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
"รวมฉบับพิมพ์ปี 2531, 2533" 31379002591676
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ก2 ส73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002591619
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ก2 ค64 2543 คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขปรับปรุงโดยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539. JQ1746.ก2 ว6 2528 คู่มือข้าราชการพลเรือน ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่. JQ1746.ก2 ส73 ล. 1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย = JQ1746.ก2 ส73 ล. 2 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย = JQ1746.ก3 ป4 การสอบในระเบียบข้าราชการพลเรือนไทย JQ1746.ก4 พ7 รายงานการวิจัยผลประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการและลูกจ้าง / JQ1746 .ช6 องค์การบริหารงานบุคคลของราชการพลเรือนไทย

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544