การวิเคราะห์เชิงสมุฎฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี.  (Text) (Text)

อนุภาพ ถิรลาภ, 2499-
Call no.: HN750.92.พ6 อ3Publication: กรุงเทพฯ, สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Description: 237 หน้า. ตารางSubject(s): การพัฒนาชนบท -- ไทยLOC classification: HN750.92.พ6 | อ3Dissertation note: สารนิพนธ์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/137359 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379003729150
รายการจองทั้งหมด: 0

สารนิพนธ์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544