การเก็บค่านาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2482 (The collection of kha-na (riceland tex ) in the Bangkok period : 1782-1939)).  (Text) (Text)

นิติ กสิโกศล
Call no.: HJ4402 .น6Publication: กรุงเทพฯ, สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525Description: 283 หน้า. กราฟ. ตารางSubject(s): ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยภาษีที่ดินที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชาวนาLOC classification: HJ4402 | .น6Dissertation note: วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Theses Theses Stacks HJ4402 .น6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379003768604
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HJ4396.551 .พ62 2557 ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก / HJ4396.551 .พ62 2557 ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก / HJ4396.551 .ภ65 2558 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาชาติ / HJ4402 .น6 การเก็บค่านาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2482 HJ4402 .บ4 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 กับ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2475. HJ4402 .ส7 ประชุมกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีโรงเรีอนและที่ดิน พร้อมด้วยกฎกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ. นี้. HJ4590.5 .อ7 ภาษีทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกา.

วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544