การเก็บค่านาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2482 (The collection of kha-na (riceland tex ) in the Bangkok period : 1782-1939)).  (Text) (Text)

นิติ กสิโกศล
Call no.: HJ4402 .น6Publication: กรุงเทพฯ, สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525Description: 283 หน้า. กราฟ. ตารางSubject(s): ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยภาษีที่ดินที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชาวนาLOC classification: HJ4402 | .น6Dissertation note: วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Theses Theses Stacks HJ4402 .น6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379003768604
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HJ4396.551.ฮ9ก4 ส64 2559 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร / HJ4396.551 .ภ65 2558 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาชาติ / HJ4402 .ก4 วิทยาการคลังและกฎหมายการคลัง ว่าด้วยภาษีที่ดินและโรงเรือน. HJ4402 .น6 การเก็บค่านาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2482 HJ4402 .อ4 การประเมินและการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร (The Assessment and collection of house and land tax of Bangkok metropolis) HJ4590.5 .อ7 ภาษีทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกา. HJ4590.5 .อ7 ภาษีทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกา.

วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544