สถิติแรงงานและตลาดแรงงาน (Labour statistics and employment market information)  (Text) (Text)

กระทรวงมหาดไทย. กรมแรงงาน
Call no.: HD8700.56 .ม52Publication: พระนคร, 2510Description: เล่มSubject(s): แรงงาน -- ไทย -- สถิติLOC classification: HD8700.56 | .ม52
Contents:ล. 1. พระนคร-ธนบุรี.- ล. 2. สมุทรปราการ.- ล. 3. เชียงราย.- ล. 4. น่าน.- ล. 5. แพร่.- ล. 6. สุรินทร์.- ล. 7. กระบี่.- ล. 8. กาญจนบุรี.- ล. 9. กาฬสินธุ์.- ล. 10. กำแพงเพชร.- ล. 11. ขอนแก่น.- ล. 12. จันทบุรี.- ล. 13. ฉะเชิงเทรา.- ล. 14. ชลบุรี.- ล. 15. ชัยนาท.- ล. 16. ชัยภูมิ.- ล. 17. ชุมพร.- ล. 18. เชียงใหม่.- ล..19. ตรัง.- ล. 20 ตราด.- ล. 21. ตาก.- ล. 22. นครนายก.- ล. 23. นครปฐม.- ล. 24. นครพนม.- ล. 25. นครราชสีมา.- ล. 26. นครศรีธรรมราช.- ล. 27. นครสวรรค์.- ล. 28. นนทบุรี.- ล. 29. นราธิวาส.- ล. 30. บุรีรัมย์.- ล. 31. ปทุมธานี.- ล. 32. ประจวบคีรีขันธ์.- ล. 33. ปราจีนบุรี.- ล. 34. ปัตตานี.- ล. 35. พระนครศรีอยุธยา.- ล. 36. พังงา.- ล. 37. พัทลุง.- ล. 38. พิจิตร.- ล. 39. พิษณุโลก.- ล. 40. เพชรบุรี.- ล. 41. เพชรบูรณ์.- ล. 42. ภูเก็ต.- ล. 43. มหาสารคาม.- ล. 44. แม่ฮ่องสอน.- ล. 45. ยะลา.- ล. 46. ร้อยเอ็ด.- ล. 47. ระนอง.- ล. 48. ระยอง.- ล. 49. ราชบุรี.- ล. 50. ลพบุรี.- ล. 51. ลำปาง.- ล. 52. ลำพูน.- ล. 53. เลย.- ล. 54. ศรีษะเกษ.- ล. 55. สกลนคร.- ล. 56. สงขลา.- ล. 57. สตูล.- ล. 58. สมุทรสงคราม.- ล. 59. สมุทรสาคร.- ล. 60. สระบุรี.- ล. 61. สิงหบุรี.- ล. 62. สุโขทัย.- ล. 63. สุพรรณบุรี.- ล. 64. สุราษฎร์ธานี.- ล. 65. หนองคาย.- ล. 66. อ่างทอง.- ล. 67. อุดรธานี.- ล. 68. อุตรดิตถ์.- ล. 69. อุทัยธานี.- ล. 70. อุบลราชธานี.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/11514 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 พร้อมให้บริการ
31379001817213
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/14284 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 พร้อมให้บริการ
31379001817221
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/14283 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 พร้อมให้บริการ
31379001817239
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/13921 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 18 พร้อมให้บริการ
31379007759278
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/14225 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 19 พร้อมให้บริการ
31379007759369
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/11427 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 25 พร้อมให้บริการ
31379007759310
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/11425 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 26 พร้อมให้บริการ
31379007759336
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/19413 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 พร้อมให้บริการ
31379007759328
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/11424 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 พร้อมให้บริการ
31379007759344
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/11426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 39 พร้อมให้บริการ
31379001817254
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/11462 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 43 พร้อมให้บริการ
31379001817262
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/11429 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 46 พร้อมให้บริการ
31379001817288
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/19136 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 49 พร้อมให้บริการ
31379001817296
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/12527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 51 พร้อมให้บริการ
31379003500106
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/14226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 67 พร้อมให้บริการ
31379001817320
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/12528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เตรียมเข้าคลัง / 28 พ.ย. 59 31379003500023
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/12526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เตรียมเข้าคลัง / 28 พ.ย. 59 31379003500015
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/12500 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 31 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เตรียมเข้าคลัง / 28 พ.ย. 59 31379003500072
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/12525 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เตรียมเข้าคลัง / 28 พ.ย. 59 31379003500031
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/12502 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เตรียมเข้าคลัง / 28 พ.ย. 59 31379003500064
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/12501 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เตรียมเข้าคลัง / 28 พ.ย. 59 31379003500056
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. พระนคร-ธนบุรี.- ล. 2. สมุทรปราการ.- ล. 3. เชียงราย.- ล. 4. น่าน.- ล. 5. แพร่.- ล. 6. สุรินทร์.- ล. 7. กระบี่.- ล. 8. กาญจนบุรี.- ล. 9. กาฬสินธุ์.- ล. 10. กำแพงเพชร.- ล. 11. ขอนแก่น.- ล. 12. จันทบุรี.- ล. 13. ฉะเชิงเทรา.- ล. 14. ชลบุรี.- ล. 15. ชัยนาท.- ล. 16. ชัยภูมิ.- ล. 17. ชุมพร.- ล. 18. เชียงใหม่.- ล..19. ตรัง.- ล. 20 ตราด.- ล. 21. ตาก.- ล. 22. นครนายก.- ล. 23. นครปฐม.- ล. 24. นครพนม.- ล. 25. นครราชสีมา.- ล. 26. นครศรีธรรมราช.- ล. 27. นครสวรรค์.- ล. 28. นนทบุรี.- ล. 29. นราธิวาส.- ล. 30. บุรีรัมย์.- ล. 31. ปทุมธานี.- ล. 32. ประจวบคีรีขันธ์.- ล. 33. ปราจีนบุรี.- ล. 34. ปัตตานี.- ล. 35. พระนครศรีอยุธยา.- ล. 36. พังงา.- ล. 37. พัทลุง.- ล. 38. พิจิตร.- ล. 39. พิษณุโลก.- ล. 40. เพชรบุรี.- ล. 41. เพชรบูรณ์.- ล. 42. ภูเก็ต.- ล. 43. มหาสารคาม.- ล. 44. แม่ฮ่องสอน.- ล. 45. ยะลา.- ล. 46. ร้อยเอ็ด.- ล. 47. ระนอง.- ล. 48. ระยอง.- ล. 49. ราชบุรี.- ล. 50. ลพบุรี.- ล. 51. ลำปาง.- ล. 52. ลำพูน.- ล. 53. เลย.- ล. 54. ศรีษะเกษ.- ล. 55. สกลนคร.- ล. 56. สงขลา.- ล. 57. สตูล.- ล. 58. สมุทรสงคราม.- ล. 59. สมุทรสาคร.- ล. 60. สระบุรี.- ล. 61. สิงหบุรี.- ล. 62. สุโขทัย.- ล. 63. สุพรรณบุรี.- ล. 64. สุราษฎร์ธานี.- ล. 65. หนองคาย.- ล. 66. อ่างทอง.- ล. 67. อุดรธานี.- ล. 68. อุตรดิตถ์.- ล. 69. อุทัยธานี.- ล. 70. อุบลราชธานี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544