รายงานประจำปีของกรมตำรวจ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กระทรวงมหาดไทย. กรมตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Call no.: J681.ส63 ต4Analytics: Show analyticsPublication: พระนคร : กรมตำรวจ, [2509]-Description: เล่มNotes: ปี 2541- จัดทำโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.; ปี 2555 ใช้ชื่อ: รายงานประจำปีงบประมาณ.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2509-.Subject(s): กระทรวงมหาดไทย. กรมตำรวจ -- วารสารLOC classification: J681.ส63 | ต4
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส63 ต4 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015146591
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส63 ต4 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008417454
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส63 ต4 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012002045
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/142809 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 พร้อมให้บริการ
31379008709694
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/142789 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2544 พร้อมให้บริการ
31379009118267
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/28465 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2509 พร้อมให้บริการ
31379007875876
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/28464 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2520 พร้อมให้บริการ
31379007875884
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/28463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2521 พร้อมให้บริการ
31379007875892
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/78465 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2522 พร้อมให้บริการ
31379007875900
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/26729 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2523 พร้อมให้บริการ
31379007875918
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/7445 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2525 พร้อมให้บริการ
31379007875926
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/50764 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379007875934
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/54454 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 พร้อมให้บริการ
31379007875942
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/7446 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 พร้อมให้บริการ
31379007875959
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/58065 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 พร้อมให้บริการ
31379007875975
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/53093 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 พร้อมให้บริการ
31379007875850
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/54426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379005042487
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/54455 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379005042453
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/54433 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 พร้อมให้บริการ
31379005042479
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/25895 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2535 ยืมออก 18/05/2023 31379005042495
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/26402 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 พร้อมให้บริการ
31379004535200
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/26391 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 พร้อมให้บริการ
31379006305800
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/154467 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 พร้อมให้บริการ
31379006597174
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/54456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 พร้อมให้บริการ
31379007014054
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/29201 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2540 พร้อมให้บริการ
31379001120162
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/26403 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2541 พร้อมให้บริการ
31379001998427
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/53094 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2542 พร้อมให้บริการ
31379002115385
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/142791 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2545 พร้อมให้บริการ
31379009797599
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/142858 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2546 พร้อมให้บริการ
31379010204569
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/142855 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2547 พร้อมให้บริการ
31379010725852
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/142857 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2548 พร้อมให้บริการ
31379011536225
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/142856 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2549 พร้อมให้บริการ
31379011792307
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/5325 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2551 พร้อมให้บริการ
31379012783891
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/5326 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2552 พร้อมให้บริการ
31379013171328
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/5327 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2553 พร้อมให้บริการ
31379013575429
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/12968 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2554 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 11/59 31379013783163
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/5323 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2550 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012418738
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2541- จัดทำโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

ปี 2555 ใช้ชื่อ: รายงานประจำปีงบประมาณ.

ปี 2542 เปลี่ยนชื่อเป็น: รายงานผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ.

ปี 2543- เปลี่ยนชื่อเป็น: รายงานประจำปี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544