สถิติเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ (Fact book)  (Continuing resource) (Continuing resource)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Call no.: HG188 .ต38Call no.: CDG .ต463ส36Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ, 2522-Description: เล่ม; ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; ปี 2523- ใช้ชื่อ: Fact book.; ปี 2547 มีชื่อเรื่องรอง: ข้อมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์.; ปี 2549- ใช้ชื่อ: ข้อมูลสถิติประจำปี.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2522-.Subject(s): ตลาดหลักทรัพย์ -- ไทย -- สถิติStock exchanges -- Thailand -- StatisticsLOC classification: HG188 | .ต38
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004321742
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009575227
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009067811
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008653868
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004321544
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004321494
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379000991159
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011114148
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004321726
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004321692
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004519527
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004321452
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012136785
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ต463ส36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011562452
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011562437
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ต463ส36 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011106508
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010640234
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001234070
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004321676
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004321528
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004321502
Accompanying Material (Reference) Accompanying Material (Reference) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Accompanying Materials Circulation Counter HG188 .ต38 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 ห้ามยืม 31379006478177
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007407746
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001081653
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002164094
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2525 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004321585
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004321700
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010067750
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004321684
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2523 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004321593
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004416294
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2524 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004321577
Accompanying Material (Reference) Accompanying Material (Reference) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter HG188 .ต38 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379006478169
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ต463ส36 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379012657087
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007052831
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012136777
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ต463ส36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011562445
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ต463ส36 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011106490
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007407738
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001106500
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007695241
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002164086
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HG188 .ต38 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379001895540
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ต463ส36 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ห้ามยืม 31379011703254
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ปี 2523- ใช้ชื่อ: Fact book.

ปี 2547 มีชื่อเรื่องรอง: ข้อมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์.

ปี 2549- ใช้ชื่อ: ข้อมูลสถิติประจำปี.

ใช้ปีข้อมูลเป็นปีต่อท้ายเลขเรียกหนังสือ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544