ประมวลชื่อหลักสูตรและปริญญาสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (Summary of programs and degrees awarded institutions of higher educatiion office of university affairs)  (Continuing resource) (Continuing resource)

ทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิชาการ
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
Call no.: LB2362.ท9 ท25Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ, 2525-Description: เล่มNotes: ปี 2521 ใช้ชื่อ: ประมวลสาขาวิชาและชื่อปริญญาสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.; ปี 2526-2542 ใช้ชื่อ: ประมวลหลักสูตร สาขาวิชาและปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.; ปี 2543-2546 ใช้ชื่อ: ประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชา และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย = Compendium of programs, fields of study, and degrees awarded by state institutions of higher education; ปี 2547- ใช้ชื่อ: ประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชาและปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2525-.Other title: Summary of programs and degrees awarded institutions of higher educatiion office of university affairs [Parallel title]Subject(s): มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- ไทย -- หลักสูตรปริญญาบัตรLOC classification: LB2362.ท9 | ท25
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011193126
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002411305
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009681447
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009614216
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009614224
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004331477
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004331428
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2525 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004331469
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004331444
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004331436
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379005480752
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002411289
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379001162271
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002411271
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001427922
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LB2362.ท9 ท25 2525 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379001427963
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LB2353.26.T5 T49 Master of economics entrance examination, 1985-1986-1987. LB2353.57 .G778 1998 Gruber's complete preparation for the SAT / LB2362.ท9 ท3 รายงานการประชุมทางวิชาการ เรื่อง วิชาพื้นฐานทั่วไปของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2-4 สิงหาคม 2522. LB2362.ท9 ท25 2525 ประมวลชื่อหลักสูตรและปริญญาสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย LB2362.ท9 ท25 2527 ประมวลชื่อหลักสูตรและปริญญาสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย LB2362.ท9 ท25 2530 ประมวลชื่อหลักสูตรและปริญญาสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย LB2362.ท9 ท25 2532 ประมวลชื่อหลักสูตรและปริญญาสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

ปี 2521 ใช้ชื่อ: ประมวลสาขาวิชาและชื่อปริญญาสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.

ปี 2526-2542 ใช้ชื่อ: ประมวลหลักสูตร สาขาวิชาและปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.

ปี 2543-2546 ใช้ชื่อ: ประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชา และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย = Compendium of programs, fields of study, and degrees awarded by state institutions of higher education

ปี 2547- ใช้ชื่อ: ประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชาและปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544